VÄLKOMMEN TILL AKTIVA SENIORER

Vad är Aktiva Seniorer?

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.

Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det över 50 föreningar med tillsammans över 19 000 medlemmar.

Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang.

Vi är religiöst, politiskt och pensionärsfackligt obundna.


Vad gör vi när vi träffas?

Vi kan syssla med allt som intresserar oss. Utgångspunkten är alltid medlemmarnas intressen och medverkan. Vi vet att det i vår generation finns alla kompetenser man kan tänka sig.

Vi reser både till när och fjärran. Vi ordnar föreläsningar och studiecirklar med spännande teman.

Vi har möten för att informera om föreningens program och ibland finns det anledning att bara komma tillsammans för att umgås.

Läs gärna mer på förbundets hemsida aktivaseniorer.com. Där hittar du också alla våra föreningar och kan gå in på deras sidor och se vad som händer på många platser över hela landet.

Aktiva Seniorer samarbetar med Medborgarskolan.

Du är alltid olycksfallsförsäkrad när du är hos oss eller på väg till eller från oss.

Adressen till vår hemsida är ystad.aktivaseniorer.com

Adressen till förbundets hemsida är aktivaseniorer.com

Föreningens bankgiro 405-7865

Medlemsavgift 150 kronor/år


Webbansvarig: Håkan Fredén


Besökare just nu:

Antal besökare:sedan 2017-01-01