Månadsmötet den 22 oktober handlade om Fyledalen. Göran Gustafsson fd gymnasielärare och numera naturfotograf har bott intill Fyledalen i 40 år och berättade om dalens uppkomst och dess natur. Vi fick veta att i Eriksdal, där man förr brutit kvartssand som används vid glastillverkning. kan man se de olika lagren av kvartssand, kol och lera. I dalen har funnits tegelbruk och kvarn och här gick också järnvägen mellan Malmö och Simrishamn med direkttåg, som anslöt till färjetrafiken mellan Simrishamn och Allinge på Bornholm. I dag är stora delar av Fyledalen naturreservat och hyser många sällsynta växter och en spännande fauna. Här finns till exempel häckande kungsörn och gott om hjortar och rådjur och en alltför livskraftig stam av vildsvin. I Sverige finns totalt nitton olika fladdermusarter och samtlige nitton är representerade i Fyledalen. På senare år har man också iakttagit utter i ån och häckande tranor . På norra dalsidan ligger Benare backar med en spännande flora bland annat ett rikkär med orkidéer.  Görans mycket intressanta föredrag om Fyledalen ackompanjerades av hans utsökta naturbilder, där inte minst hans helt fantastiska bilder av jagande fladdermöss väckte särskild beundran.