Vid månadsmötet i september berättade professor Olle Anderbrant från Biologiska Institutionen i Lund om hur insekterna använder feromoner för att kommunicera med varandra. Han gav oss en fascinerande inblick i detta kemiska språk och hur man kan använda vår kunskap om feromonerna till att bekämpa skadeinsekter eller att övervaka sällsynta arter i syfte att utforma effektiva bevarandeprogram. Vid Biologiska Institutionen finns en Feromongrupp som består av forskare som ägnar sig åt dessa signalsubstanser I Feromongruppen försöker man besvara frågor som rör hur kemiska signaler (dofter och smaker) fungerar. Vilka beteenden väcker de och hur samverkar och samspelar de med andra signaler, såväl i omgivningen som inuti kroppen.Man studerar således hur dofter och smaker fungerar morfologiskt, fysiologiskt, beteendemässigt och ekologiskt. Man undersöker också hur de kemiska signalerna har utvecklats såväl evolutionärt som genetiskt.Man undersöker också hur gruppens forskningsresultat kan användas i praktiken. Ett exempel på användningsområde är bekämpning av skadeinsekter, ett annat att hitta hotade eller sällsynta insektsarter

Feromoner består av kemiska substanser. Signalerna som skickas ut används av individer inom en art för att kommunicera med andra individer inom samma art. Beroende på vilka substanser det rör sig om påverkas de andra individerna på olika sätt. Exempelvis kan det handla om att locka till sig en partner. Eftersom feromoner oftast är artspecifika går det att skräddarsy signaler som bara har effekt på en viss art av skadeinsekter. Därmed minimeras risken att påverka andra arter. Med hjälp av syntetiska feromoner som efterliknar honors feromoner när de vill para sig går det exempelvis att lura hannar av samma art. På så vis kan skadeinsekters reproduktion begränsas. Det finns också andra kemiska signaler än feromoner. Ett exempel är växternas dofter som signalerar till insekter. Signalen kan bland annat vara att här finns en bra plats att lägga ägg på eller att det finns föda att hitta. De kemiska signaler som blommor sänder ut hjälper pollinerande insekter.

Om du vill veta mer klicka på länken 

https://www.biology.lu.se/research/research-groups/pheromone-group/research-projects

Text och foto Håkan Fredén