Innan Covid19 drabbade oss hade programkommittén planerat att professor Charlotte Erlanson-Albertsson skulle tala om "Mat för ett gott minne och hälsosamt åldrande". Hon skulle bland annat prata om om vilken mat som är bra för minnet och vilken mat som vi bör var mer måttliga med. På grund av coronakrisen gick detta inte att genomföra. Som ersättning hade styrelsen arrangerat en tipspromenad runt regementsområdet med frågor som anknöt till hennes föredrag om kosten. Eftersom det äntligen hade det blivit litet svalare blev det en behaglig rundvandring för de trettio medlemmar som hade samlats för terminens första månadsmöte. Frågorna var kluriga och ingen hade alla tio rätt, men Ewy Sätherström som hade nio rätt och mest korrekta gissning på utslagsfrågan tog hem en välförtjänt seger. Som avslutning på månadsmötet vankades sedvanlig fika på LiteMer.

Text och foto Håkan Fredén