Ystads lokalpolis -  Patric  Nyhlén gästade oss och höll en mycket uppskattad information om hur vi kan  vara observanta och skydda oss mot den tilltagande osäkerheten i samhället som ofta drabbar oss seniorer.

För andra gången var tolkcentralen på plats och textade Patric och allt som sades på väggen

Handuppräckning visade att  de allra flesta tyckte att de var hjälpta av detta så vi har beställt samma hjälp till mötet i februari.

Välkommen då men vi klarar inte fler än igår  - 110 st