Så var det dags för årets andra tipspromenad. En entusiastisk och tipspromenadsugen skara aktiva seniorer gav sig ut på stadens före detta regementsområde för att besvara ett antal (12 för att vara exakt) och enligt undertecknads mening osedvanligt svåra frågor. Den iskalla vårvinden gjorde det svårt att hålla pennan i ett fast grepp, vilket medförde att den slant litet hit och dit när man skulle fylla i tipsblanketten. Denna klimatbetingade kalamitet får utan tvekan ses som orsak till att undertecknad inte lyckades pricka rätt svar på samtliga frågor. Trots denna motgång var det med glatt mod och utan avund som de tre pristagarna hyllades för sina förnämliga insatser som verkligen vittnade om stor och gedigen allmänbildning. Till den uppsluppna stämningen under prisutdelningen bidrog i hög grad de läckra smörgåsarna med kaffe som restaurang LiteMer serverade. Allt som allt en mycket lyckad tipspromenad. Tack!

Text och foto Håkan Fredén