Aktiva Seniorer i Ystad

Är du intresserad av att delta i en diskussionscirkel kring Etik och Moral? Vi dubblerar nu på begäran denna cirkel. Tisdagar kl 10.00 i Medborgarskolans lokaler. Minimum 5 deltagare. Pris 200 kr/person.

Anmälan sker till Arne Kristoffersson, Medborgarskolan i Ystad, tel 0760-277684 snarast möjligt.