Verksamhetsberättelse för år 2018

 Aktiva Seniorer Ystad

 

Medlemskap i Riksorganisationen, Förbundet Aktiva Seniorer.

Antal betalande medlemmar vid årets slut: 493

Medlemsavgift: 150 kronor.

 

Styrelse:       Ordförande                         Björn Lindqvist

                      Vice ordförande                  Elsbeth Andersson                                  

                      Sekreterare                         Ewy Sätherström

                      Kassör                                Mats Balke   

                      Ledamot                             Eva Hjerpe

                      Ledamot                             Bernt Mirveús

                      Ledamot                             Stefan Ahlquist

    Ledamot                             Siv Sjöblom

                      Ledamot                             P-O Nilsson

 

Antal protokollförda sammanträden.

Årsmöte den 14 mars 2018

11 styrelsemöten under året. 

Föreningen har under året haft 8 månadsmöten inklusive årsmötet. Programmen har inkluderat 45 aktiviteter, bl.a. 12 heldagsutflykter och en 4-dagars resa.

Teatergruppen "Våghalsarna" har spelat "Nätfångst".

I samarbete med Medborgarskolan hade vi under året 17 studiecirklar

Förbundsstämman i Värnamo  25 - 26 maj deltog ordförande och vice ordf. 

………………..               ………………                     ……………             ………………

Björn Lindqvist                  Elsbeth Andersson             Ewy Sätherström    Mats Balke    

Ordförande                         Vice ordförande                 Sekreterare             Kassör 

…………..                          …………….                     …………….              ………………

Stefan Ahlquist                    Eva Hjerpe                         Siv Sjöblom            Bernt Mirveús       

Ledamot                             Ledamot                            Ledamot                      Ledamot

………………

P-O Nilsson

Ledamot