Vi har fått en förfrågan enligt nedan. Styrelsen tycker att det är ett ämne som angår oss och har därför beslutat att lägga ut möjligheten att svara på enkäten för våra medlemmar.

" Vi heter Cassandra Odqvist och Josefine Ingemarsson och går Webbredaktörsprogrammet på Högskolan i Borås. Som en del av vårt examensarbete genomför vi en enkätundersökning för att mäta konsumenters upplevelser när de handlar livsmedel på nätet. Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka hur tillgängliga populära, svenska livsmedelsbutiker online egentligen är för en senior målgrupp, något som har blivit extra viktigt i och med den pågående pandemin. 

 

Nu undrar vi om det finns någon möjlighet att vi skulle kunna få dela vår enkät med era medlemmar i Aktiva Seniorer Ystad? Enkäten tar endast ca 3-5 min att besvara och som deltagare är man helt anonym. Vår förhoppning är att vi kan hjälpas åt att belysa hur viktig en tillgänglig e-handel för alla åldersgrupper är. 

 

Länk till enkäten: https://sunet.artologik.net/hb/Survey/1659 

 

Stort tack på förhand!

 

Med vänliga hälsningar, 

Cassandra & Josefine