Vår planerade resa på Göta kanal skjuts upp till den 3 - 4 augusti, då vi tror att alla som så önskar följa med har fått sina två sprutor.

De som redan är anmälda står kvar på listan och behöver INTE anmäla sig på nytt.

Det är bara nya deltagare som behöver anmäla sig.

Första anmälningsdagen blir den 21 juni och sista anmälningsdagen blir den 18 juli då också anmälningsavgiften skall vara betald.

Vidare upplysningar och frågor : Kontakta Elsbeth Andersson