Hej!


Årsmötet för aktiva seniorer är utsatt till den 3 mars 2021. Detta går inte att genomföra fysiskt utan vi måste använda oss av ett poströstningsförfarande.

Vi har därför ut kallelse till föreningstämman på hemsidan tillsammans med poströstningsförmulär. Av kallelsen framgår hur poströstningen går till, var vänlig läs igenom noggrant och följ instruktionerna. Har du frågor angående detta kan du kontakta någon i styrelsen. Poströstningen ska vara gjord senast den 2 mars.

Vänliga hälsningar

Lisbeth Mirvéus

ordförande

Klicka på länkarna här under så laddas skrivelserna ner i PDF-format.

Kallelse till föreningsmöte 2021

Poströstningsformulär

Klicka på länken har nedanför så laddar du ner ett poströstningsformulär i Word-format

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Årsredovisning