Vi har ett antal e-postadresser i vårt rmedlemsregiser som inte fungerar utan studsar vid utskick.

Exempelvis @comhem som har upphört med denna verksamheten

Så ta och kontrollera din e-postadress

Meddela eventuella ändringar till Siv eller Mats