Samtliga aktsiviteter tom den 16 februari är inställda dvs

Månadsmöte 21 januari

Fredagsträff 29 jannuari

Pubträff 5 februari

Besök brandstastionen  den 10 februari

Månadsmöte den 16 februari