Aktiva Seniorer i Ystad

Vad är Aktiva Seniorer?

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.

Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det över 50 föreningar med tillsammans över 20 000 medlemmar.

Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang.

Vi är religiöst, politiskt och pensionärsfackligt obundna.

Aktiva Seniorer i Ystad stiftades den 27 mars 2009.

Vår förening

Aktuellt program finns under menyn "Program". Vi önskar ALLA hjärtligt välkomna till vår förening med ett program, som vi hoppas skall uppfylla olika intressen och önskemål. Att engagera sig och göra saker tillsammans är vitaliserande och roligt och kan bli den guldkant på tillvaron som vi alla önskar oss. Vi har ingen åldersgräns för att bli medlem.

Vill du bli medlem i Aktiva Seniorer i Ystad, kontakta någon i styrelsen (se under menyn "Styrelsen") eller skicka in formuläret Bli medlem

Våra månadsmöten är fortsättningsvis på restaurang ”Litemer” på regementsområdet. Vi är många nu och Odd Fellows lokaler räcker inte alltid till.

Diskussionscirklarna brukar hålla till i Medborgarskolan vid Blekegatan intill Österportskolan.

Medlemsavgiften är 150 kr/år. I medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring som gäller under våra aktiviteter samt på väg till eller från dessa.

Vårt bankgiro är 405-7865, Sparbanken Skåne.

Vad gör vi när vi träffas?

Vi kan syssla med allt som intresserar oss. Utgångspunkten är alltid medlemmarnas intressen och medverkan. Vi vet att det i vår generation finns alla kompetenser man kan tänka sig.

Vi reser både till när och fjärran. Vi ordnar föreläsningar och studiecirklar med spännande teman.

Vi har möten för att informera om föreningens program och ibland finns det anledning att bara komma tillsammans för att umgås.

Läs gärna mer på förbundets hemsida aktivaseniorer.com. Där hittar du också alla våra föreningar och kan gå in på deras sidor och se vad som händer på många platser över hela landet.

Aktiva Seniorer samarbetar med Medborgarskolan.

Du är alltid olycksfallsförsäkrad när du är hos oss eller på väg till eller från oss.

Adressen till vår hemsida är ystad.aktivaseniorer.com

Adressen till förbundets hemsida är aktivaseniorer.com

Varmt välkommen till Aktiva Seniorer i Ystad!